KİTAP ÖNERİLERİ

Yurt içi olsun yurt dışı olsun seyahatlerim kitap okuma zamanlarımdır. Böylelikle tren, uçak veya otobüste koltuğuma oturur oturmaz daldığım kitaplardan kalkıncaya kadar başımı kaldırmam. Bu yazım, kendi okumalarımdan hareketle sizin için için seçtiğim seyahat kitap önerileri içermektedir. Özellikle seyahat kitap önerileri listesini, deneyiminizden bağımsız olarak daha iyi bir gezgin olmanıza yardımcı olmak için derledim. Zamanla da yenilerini listeme ekleyeceğim.

Uzmanlar tarafından yazılmış en iyi seyahat kitaplarını mı arıyorsunuz? Bloğumdan başka bir yere bakmayın. Kıtalar arası ve genel kültürden hayat tarzına kadar çeşitli konularda kitap önerileri listemde herkes için bir kitap var. Kendiniz veya bir hediye için mi seyahat kitabı arıyorsunuz? Hangi kitapları seçtiğinizi yorumlarda belirtin. Mutlu okumalar!

SİZE CİDDİ GEZİ DENEYİMİ VERECEK 12 KİTABIN LİSTESİ

1. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, İlber Ortaylı

Kitap önerileri listeme Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan başlıyorum. Bu kitabında kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak okurlarına insan hayatının dönüm noktalarından doğru çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten sanata kadar birçok konuda eşsiz bir yaşam rehberi sunuyor. 

Özetle eserinde insan hayatının dönüm noktalarından doğru çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten sanata kadar birçok konuda değerli görüşlerini aktarır. Okurlarına eşsiz bir yaşam rehberi sunan Ortaylı, kısaca zamanınızı iyi kullanarak nasıl iyi bir gezgin olabileceğinizi yolunu gösteriyor.

SPESİFİK GEZİLERE KİTAP ÖNERİLERİ

2. Tarih, Herodotos

Herodotos (?İÖ 484 – ?İÖ 430-420 arası): Dokuz kitaptan oluşan Tarih’i ile Batı tarih yazımının atası ve ilk büyük yazarı olarak kabul edilir. Yazar, İÖ 550’den kitabına son düştüğü tarih olan İÖ 430’a, Antik Yunanlıların, Perslerin, Ön Asya’nın ve Mısır’ın ilk tarihçisi olmakla kalmamış, üslubu ve anlatım gücüyle günümüze dek ilgiyle okunmayı sürdürmüştür. Son olarak Büyük kral Darius ve Persler hakkında ayrıntılı bilgiler veren bu kitabı İran gezinizde yanınıza alabilirsiniz.

3. Taşkent Defteri, Faruk Uysal

Kitapta Özbekistan’a dair birçok bilgiye yer veriliyor. Farklı bir ülkeye dair genel bilgi, gözlem, anı ve izlenimlerin yer aldığı günlük formatında yazılan bir kitap. Kitap oldukça ufuk açıcıdır. Ancak Taşkent Defteri’ni değerli kılan, kitabın TİKA Koordinatörlüğü yapmış biri tarafından yazılmış olmasıdır. Yaşadığımız zamana “bilgi çağı” diyoruz. Lakin bilginin yolu okumak ve yazmaktan geçiyor. Faruk Uysal’ın Taşkent Defteri Özbekistan seyahatiniz için ilham kaynağı olsun.

4. Hannibal-Helenistik Bir Hayat, Eve MacDonald

Atatürk’ün isteğiyle Gebze’ye anıt mezarı yaptırılan “Hannibal kimdi? Roma’ya karşı verdiği destansı savaşı motive eden ne idi? Ve tarih onu nasıl yad etti? Eve MacDonald’ın kitabı yalnızca Hannibal’ın hikâyesini nakletmekle kalmıyor; ayrıca onun büyüleyici yaşamını ve zamanlarını belgeleyen kanıtın güçlü bir analizini ortaya koyuyor.” Hem Kartaca (Tunus) hem de Roma seyahatlerinize derin bir algı boyutu kazandıracak bir kitap.

5. Yemen Seyahatnamesi ve Bitkisel Coğrafyası, Doktor İbrahim Adüsselam Paşa

Aynı zamanda bir seyahatname olarak kitap önerileri listemdeki bir diğer kitap.

Kısaca bu kitap görev için Yemen’e gönderilen Doktor İbrahim Abdüsselam Paşa’nın (ö. 1927), bölge coğrafyası ve bitki örtüsünü titizlikle kaydettiği notlarından oluşmaktadır.

TÜRKLER HAKKINDA

Bunların dışında Türk tarihi hakkındaki seyahatname kitap önerilerim aşağıdaki şekilde.

6. Seyahatname, Marco Polo

Venedikli yazar Marco Polo XIII. yüzyılda yaptığı doğu yolculuklarına dair verdiği bilgiler bir kılavuz niteliğindedir. İpek Yolu’nu izleyerek Çin’e gider. Böylece seyahatnamesinde gördüğü yerlerin coğrafi, idari ve ekonomik özelliklerini anlatır. Ancak İbn Battuta’ya nazaran kitapta tutarsız bilgi fazladır. Ancak yine de Hindistan, orta Asya vb. seyahatlerinizde okuyarak inanılmaz bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

7. İbn Fadlan Seyahatnamesi, Ramazan Şeşen

Bu seyahatname X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı vesikalardandır. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Doğuda, daha sonra batıda çeşitli kişiler tarafından kaynak olarak kullanılmış, çeşitli dillere çevrilmiş, filmlere konu olmuştur. Özetle İbn Fadlan elçilik için gittiği sırada uğradığı Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri, hukukları hakkında bilgiler vermiştir. Son olarak devrindeki Oğuzlar, Bulgarlar, Ruslar hakkında son derece önemli tespitler paylaşmıştır.

8. Seyahatname, Evliya Çelebi

Evliya Çelebi rüyasında peygamberden “şefaat” dileyecek yerde “seyahat” diler ve yollara düşer. Böylece bizlere anlatamayacağı son yolculuğa çıkana kadar 54 yıl boyunca önce bütün İstanbul’u, daha sonra da Osmanlı ülkesini gezer. Her ne kadar kendisine değersiz kişi dese de bir gezgindi. Kısacası büyük bir gözlem gücüne dayanan görgü tanıklığıyla 17. Yüzyıl Osmanlı toplum yaşamının her alanını; padişahından eşkıyasına toplumun her kesiminden insan manzaralarını, güçlü bir mizah anlayışıyla aktarır.

9. Alem-i İslam, Abdürreşid İbrahim

Abdürreşid İbrahim, 1857 yılında doğmuş. Sibiryalı olduğu söylense de tam oralı değildir ve Tatar’dır. Kısaca hayatını İslâmiyet’i anlatmaya adamıştır. Orta Asya’da zulüm gören Müslümanları Osmanlı İmparatorluğu’na göndermiştir. Daha sonra kendisi de Osmanlı vatandaşı olmuştur. Safahat kitabında yer alan Süleymaniye Kürsüsünde şiirinde konuşan Mehmet Akif Ersoy değil aslında Abdürreşid İbrahim’dir. Ayrıca kendisi Trablus savaşında Atatürk’ün askeri olarak savaşmıştır. Türkistan’dan başlayıp Japonya’ya uzanan bir coğrafyada seyahat ederek bugünün insanına çok şey anlatıyor. Bu nedenle kitap önerilerimde ayrı bir yeri olan bir kitap.

Faruk UYSAL şiiri

HECE AYLIK EDEBİYAT DERGİSİ SAYI 310 EKİM 2022

SEYAHATNAME KİTAP ÖNERİLERİ

10. Seyahatname, İbn Battuta

14. Yüzyıl gezginlerinden İbn Battuta Fas’ın Tanca şehrinde dünyaya geldi. Hukuk eğitimi almasına rağmen kadılığı bırakıp içindeki seyahat aşkı ile gezmeye başlar Battuta. Bu şekilde kendine bir haç kafilesi bulur ve katır üstünde seyahat eder. Cezayir’de mola veren kafile tanıdıklarını ziyaret eder. Ancak yalnız kalır Battuta. Bunu gören bir zengin gelerek ağırlamak istediğini belirtir. Bu şekilde aşağıda belirttiğim sözü yazar kitabında. 28 yıl süren gezileri boyunca Mısır, Arap Yarımadası, Irak, İran, Anadolu, Deşti-i Kıpçak, Bizans, Orta Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs’ü gezer. Irak’ta halife kendisinden Kudüs hakkında bilgi ister. Ayrıca Irak’ta evlenir ve çocuk yapar. Gittiği birçok yerde de evlilik yapar. Ayrıca her gittiği yerde hanlar kendisini misafir eder. Kitabında İbn Battuta devlet ve toplum yapıları, inanç ve adetleri, doğal özellik ve ürünleriyle gittiği yerleri tanıtır. Seyahati esnasında dünya salgın hastalıklarla boğuşmaktadır ve uzak doğudan dönerken Irak’taki ailesini görmek ister. Böylece çocuğunun veremden öldüğünü öğrenir.

“Seyahat etmek – sizi suskun bırakır ve sonra sizi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür.”

İBN BATTUTA

11. Seyahatname, İbn Cübeyr

Eser, İbn Cübeyr’in Endülüs’ten Hicaz’a uzanan yolculuğunda gördüğü yerleri anlattığı bir çalışmadır. Özetle bu seyahatname, Hicrî 5. ve 6. yüzyıllardaki Orta çağ İslâm Dünyasında İslâm Ülkelerinin iktisadi, siyasi, içtimaı, dinî ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler veriyor. Ayrıca İbn Cübeyr, gezip gördüğü yerlerin maddi manevi tüm yönlerini dile getirerek o yerlerin özelliklerini, tarihçesini, genel görünümünü, coğrafi konumunu, mimarî yapısını, sosyo-ekonomik durumunu, geçim kaynaklarını, gelir düzeylerini, psikolojilerini ve ruh yapılarını, ahlâkî değerlerini, örf ve adetlerini anlatıyor. Kaynak bir kitap olan İbn Cübeyr Seyahatnamesi, böylece Sicilya, Roma, Endülüs, Ortadoğu, İran-Irak, Kuzey Afrika, Yemen, Konstantin, Mağrip, Cezayir, Fas, Tunus, Anadolu’nun bir bölümü ve Avrupa’nın bazı bölgeleri hakkında o zamanın tarihini aydınlatan kıymetli bir vesika olma özelliğini taşıyor.

BONUS KİTAP

12. The Bucket List: 1000 Adventures Big&Small, Kath Stathers

Gelgelelim kitap önerileri olarak son önerim The Bucket List. Hepimizin yapmak istediği şeyler var ama iş, aile, okul, para ve sorumluluklar önümüze çıkıyor. Etkinliklere yönelik bu rehber, kişisel gelişim, spor, doğa, kültür, lezzetler ve daha fazla fikir sunar. Ayrıca kitap tutkulu gezginler için mükemmel bir hediyedir. Mesela Kenya’da kuş gözlemciliğinden Sri Lanka’da bulutların arasından araba sürmeye kadar konuma özgü her aktivite benzersizdir. Açık hava etkinliklerine ilave, kitap herkes için gözde hedeflerden bazılarına nasıl ulaşılacağına dair tavsiyeler içeriyor. Örneğin: film yönetmek, enstrüman çalmayı öğrenmek, çömlek yapmak ya da tükenmekte olan bir türü korumak. İster aktif ister pasif, ciddi fikirli veya rahat olun, yeni, teşvik edici aktiviteler keşfedin.

EN İYİ SEYAHAT ROTALARI VE İPUÇLARI HAKKINDA GÜNCEL KALIN!

Merhaba, Ben Cahit! Daha ucuza daha fazla seyahat etmenize yardımcı olmak için buradayım.

Bir profesyonel gibi bir sonraki seyahatinizi planlamanıza yardımcı olacak bu ücretsiz rehberlerin yanı sıra en iyi seyahat ipuçlarımı almak için kaydolun:

  • Seyahat İpuçları
  • Yeni Gezginlere Seyahat Püf Noktaları
  • Fotoğrafçılık
  • Gezilecek Yerler Rehberleri

Başka bir değişle kitaplar, uzak diyarları ziyaret etmeye ve inanılmaz şeyler yaptığımızı hayal etmemize ilham veriyor. Umarım bu kitaplar dünyayı gezmeniz ve seyahat tutkunuzu beslemeniz için size ilham verir. Son olarak bu kitap önerileri listesine ekleyebileceğim herhangi bir öneriniz varsa, yorumlarda bırakın.

İLETİŞİM

Facebook, Instagram veya LinkedIn’da benimle sohbete katılın ve düşüncelerinizi paylaşın!

BENİ TAKİP EDİN